Na základe informácií z prvého stretnutia vytvoríme návrhy v profesionálnom grafickom programe. Navrhneme rozmiestnenie nábytku tak, aby bol daný priestor praktický, komfortný a zároveň spĺňal Vaše potreby.

Z hľadiska pravidiel ergonómie a funkčného usporiadania zapracujeme do návrhu naše unikátne vylepšenia overené rokmi praxe. V neposlednom rade kladieme dôraz na sledovanie najnovších trendov, dizajnov a materiálov, ktoré vkladáme do každého nášho návrhu.

Realizované práce