Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielania-mailových obchodných oznámení

  1. Udeľujete týmto súhlas Moment Group, s r. o., so sídlom Esterházyovcov 1618, 924 01 Galanta, IČO 36227102(ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

emailovú adresu
meno

2.Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
a.zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.

3.Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:
zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.

4.Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

?????????

  1. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.  (Dodatok na spracovanie údajov od firmy The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp)
  2. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad  zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.
  3. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

– vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude
mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na
vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja.

– požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,

– vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o
ich kópiu,

– u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,

– nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať
obmedzenie ich spracovania,

– požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o
osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa
príslušných právnych predpisov,

– na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušenév dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných
údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.